Gardening Tools 

He tino iwi ahuwhenua te Māori e whakapau ana i te nuinga o te wā e ahuwhenua ana.

E ai ki ngā kōrero o mua, kāore he momo kai i whakatipuria i roto māhinga māra ō ngā iwi taketake o Aotearoa, o rātou hoki he uri nō ngā atua i heke auau mai i ngā rangi tūhāhā ki tēnei whenua i namata. I ora anake rātou i ngā kai o te ngahere, o ngā arawai o te whenua me ngā kai moana.

I mau tahi mai ngā kaumoana i Hawaiki i ngā tipu kai ki Aotearoa nei, pērā i te kūmara, te hue, te taro, te uwhi. I mauria mai anō hoki ngā ritenga me ngā taputapu whakatipu kai i roto māra.

I karapotia ia kāinga ki ngā māra, me te whai wāhi atu a te katoa ki roto i ngā mahi māra. E whakamoria ana te atua o ngā kai māra, a Rongomātāne, ki te whakarite i te tōnuitanga o ngā kai māra. I iti rā te tairuhi. Whakatauira ai ngā rangatira me ō rātou whānau i te mahi māra, ā, i whāia taua tauira e te katoa.