Timo 


Timo

Whakamahia ai te timo, te timotimo, te tima rānei hei kūtoro ki te whakakaewa oneone. Ko te tikanga, hangaia ai i tētahi peka tokomanga, takapapatia ai te mata, me te kakau porowhita. I torotika ētahi timo, engari ko te mea i hangaia i te peka tokomanga i rerekē i runga i te āhua o te roa o te mata. Mō ētahi, i ōrite te roa o te mata me te kakau, mō ētahi atu, i roa kē atu te mata i tō te kakau.
I taea te timo te whakamahi i te tangata e noho tītengi ana, ā, i whakamahia ki te whakakaewa i ngā momo oneone i mārō rawa atu mō te taputapu whai mata whānui.