Pūkaea 


Pukaea

Ko te mahi a te pūkaea he pōwhiri manuhiri, he whakaatu hui whai take, me te karanga taua ki te whawhai. He rerekē te roa o te pūkaea, ko ētahi neke atu i te rua mita te roa. Ko te taha pupuhi te kōngutu. Ko te taha whakaputa puoro te whara. Nā Bernard Mākoare te pūkaea e whakaaturia nei i hanga, ka takohatia ki Te Papa i te tau 1997 hei wāhanga o te kohinga Haumanu. E ai ki ngā tikanga o mua, he aka kōara ōna here takai.