Pūtōrino 


Putorino

Ko te āhua o te pūtōrino he rite ki te whare kōwenewene, ki a Rakatauri. E ai ki ētahi kōrero, he reo tāne, he reo wahine hoki ōna tangi. Kei ētahi taonga he reo tuatoru, arā, he reo wairua. Hangaia te pūtōrino ki te rākau māro, he mea kōara, he pokorua, i takaia ki te aka kōara. Nā Pōtaka Tāite te pūtōrino e whakaaturia nei i hanga, ka takohatia ki Te Papa i te tau 1997 hei wāhanga o te kohinga Haumanu. I hangaia ki te mataī.