Kura Kaupapa - Ngahuru 

Model drua (sailing canoe) 2002, Kennedy, Alex, Fiji. Commissioned 2002. © Te Papa.
Model drua (sailing canoe) 2002, Kennedy, Alex, Fiji. Commissioned 2002. © Te Papa.

Ngā Hōtaka Kura Kaupapa

Ngahuru

Te Kaupapa: Toitū te whenua

Te Whakatō: (He hui ā-ataata tēnei, e 45 mēneti–1 hāora te roa)

Ka anga atu te titiro ki ngā rangahau whenua o nāianei, ānō hoki, ki ngā kōrero o ngā mātua tīpuna. Kia kite ai tātou i pēhea te hangahanga o Aotearoa, ā, ka pēhea hoki tōna noho ki te poho o Papatūānuku.

Nā te kaha o ngā rū whenua ki Aotearoa, ka rapu tātou i ngā take i pēnei ai. E whai ake nei ngā kaupapa whāiti:

 • Ko Rūaumoko rāua ko Māui
 • Ngā kaitātai aro whenua
 • Ka hāngai tonu ēnei kōrero ki ngā whakakitenga o te hunga pūtaiao, ka rerekē rānei?
 • He aha ngā whakaritenga mō ngā iwi o Aotearoa e puta ora ai tātou i ēnei parekura nui?

Te Whakatipu: (Tau mai ki Te Papa mai i te 10am–2pm)

Mā te tikanga tātou e ārahi ki te ao mārama. I pēnei hoki ngā whakaaro a kui mā, a koro mā, āra, ko tātou te iwi Māori e ora ana i tēnei ao hurihuri. Ka anga te titiro o tēnei hōtaka ki te hekenga mai o te iwi Māori i Te Moana-nui-a-Kiwa. E whai ake nei ngā kaupapa whāiti:

 • He aha te wāhi o ngā tikanga i te haerenga mai a ō tātou mātua tīpuna?
 • He aha ēnei tikanga, i ahu mai i hea?
 • E ārahi ana ēnei tikanga i a tātou ki hea?

Te Hauhake: (He hui ā-ataata tēnei, e 45 mēneti–1 hāora te roa)

He taonga te reo, he mea tuku iho mai i ngā tīpuna. Ka aro atu tātou ki te whakapapa o te reo Māori, mai i Te Moana-nui-a-Kiwa, ā, ka anga atu ki te Tiriti o Waitangi. Ka titiro ki ngā piki me ngā heke o te reo i roto i ngā tau. Kātahi ka whakatau mātou i ētahi wero mā ngā tauira. E whai ake nei ngā kaupapa whāiti:

 • He aha ngā huarahi whakaaora mō te reo rangatira?
 • Ka pēhea tātou ki te whakaohooho i te reo i ngā kura, i roto i ngā kāinga, i ngā hapori anō hoki?

Te wā tuku: Mai i Poutūterangi ki Haratua

Ngā hononga ki te Marautanga:

 • Pūtaiao; Te Ao Tūroa, Papatūānuku
 • Tikanga ā-Iwi; Te Ao Hurihuri, Te Wāhi me te Taiao
 • Hauora; Taiao, Hononga ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku
 • Te Reo Māori; Ā-waha, Ā-tinana 

Ngā Tau:0 – 8

Te utu: $3 te utu mō te hōtaka katoa, mā ia tauira. (kāore he utu mā ngā kaiako me ngā mātua/kaiāwhina)

Pānuitia te rauemi tautoko mō te hotaka nei

Ngahuru: Toitū te whenua (PDF, 161kB)

Kia kaha, tūhono mai

Pātai mai ki a: reservations@tepapa.govt.nz