Our vision for the future 

Tā Te Papa tirohanga whānui mō āmua

Te Papa's vision for the future

Te huri kē i te ngākau. te hinengaro me te koiora


Ko te huri kē i te ngākau, te hinengaro me te koiora, te tirohanga whānui a Te Papa mō āmua.. Tā te muhiama,he tū hei wāhi whakapuaki i te rerekētanga ki Aotearoa. Ko tāna he āwhina i ngā iwi ki te waihanga i ō rātou mahara mō te ao, mā te whāwhā me te titiro ki whakaaro kē, kia āhei rātou te mahi mai i runga i te mōhio. 

Kua hera a Te Papa ki te whakarite i tetahi mahere rautaki wa roa kia ea ai tana tirohanga whanui, a, hei arataki i te Muhiama i ngā tau tekau ki mua.

Changing hearts. Changing minds. Changing lives.


Te Papa’s vision for the future is to change hearts, change minds, and change lives. The Museum’s role is to act as a forum for change in Aotearoa New Zealand. It is to help people form ideas about the world, through experiencing and sharing different perspectives, so that they can take action from an informed position.

Te Papa is committed to developing a long term strategic plan to achieve its vision for the future and help guide the Museum through the next ten years.