Ngā Pō O Te Marama 

Moon Phases

Ka tīmata tēnei tirohanga ki te kōhititanga o te marama. E toru tekau ngā pō o ia wāhanga, ā, ko te pō tuatahi ko Whiro, ko te tuarua ko Tirea, ā Mutuwhenua noa, te pō whakamutunga. Hei muri i tēnei kua tīmata anō i a Whiro, ā, Mutuwhenua noa. Ngā pō me ngā rā o te marama e tango mai nei i ngā maramataka a ngā iwi katoa. He ōrite te nuinga. Ko ngā rerekētanga ko te noho kē o ētahi ingoa ki te pō o mua atu o muri mai rānei. He pō kē, he ingoa kē. Nā runga i tēnei āhua whakaritea ana e Te Taura Whiri kia whai atu ki tā te nuinga o ngā iwi i tohu ai. E whai ake nei tā Te Taura Whiri, tāna whakatakoto.

Whiro

Kei te tauwhirowhiro te marama. He rā kino mō te tanu kai me te hī ika. He pō pai mō te patu tuna.

Tirea

He pō āhua pai mō te tāruke kōura, mō te mahi tuna me te ono kai. He rangi pai mō te mahi kai moana.

Hoata

He rā tino pai mō te hī tuna, mō te kōura, mō te ono kūmara, mō te tanu kākano.

Ōue

He rā pai mō te whakatakoto pārekereke, mō te tanu kai me te hī ika.

Ōkoro

He rā pai anō tēnei mō te tanu kai. E ngaio ana te ika.

Tamatea-kai-ariki

He rā ono kai. He kapekape te hau, he kaha te ia, ā, mā te ua rawa e whakangehe.

Tamatea-ā-ngana

He pō tēnei e ngana ana te kai a te tuna. He rā pai mō te tanu kai me te hī ika, engari kia tūpato ki ngā ngaru pua me te kohu.

Tamatea-āīō

He pakupaku te tuna, te ika, me te kūmara i tēnei rā engari kore i ārikarika. He rā pai mō te mahi kai moana. Kia tūpato te hunga hī moana.

Tamatea-whakapau

He pai mō te tanu kai atu i te ata ki te rā tūpoupou. Kāore e tino pai mō te hī.

Ariro

He rā kino tēnei. Me noho puku.

Huna

Kaua e ono kai. Ehara i te rā pai mō te hī. He noho mohoao te noho a te tuna me te kōura.

Māwharu

He rā tino pai tēnei mō te tanu kai, he nunui te kūmara engari he tere pirau. He rā pai mō te hī ika, he pō pai mō te tāruke, mō te hīnaki.

Ōhua

He tino rā tēnei mō te ono kai.

Atua whakahaehae

Ehara i te rā pai mō te tanu kai, mō te hī rānei.

Ōturu

He pō pai tēnei mō te toitoi tuna. He rā pai mō te hī ika me te tanu kai atu i te rā tū ki te rā tō.

Rākaunui

He rā tino pai. E hua ana te kai ahakoa he aha. He rā pai mō te hī ika, kaua mō te tuna.

Rākaumatohi

He rā tino pai mō te hī ika kaua mō te tuna. Te hua o te kai whaikākano, matomato ana.

Takirau

Takirau māheahea, kua makohu te marama. He hua te kai, he pakupaku te kūmara, te kōura, me te tuna.

Ōike

Ehara i te rangi pai mō te hī mō te tanu kai rānei.

Korekore te whiwhia

He pō kino a uta, he hau ki waho.

Korekore te rawea

Ehara i te pō pai. Kāore he kai engari me tatari mō te katonga mai o te tai.

Korekore piri ki Tangaroa

He pai tēnei rā atu i te rā poutū ki te rā tō. Koia nei ētahi rā pai ki te hopu tuna, ki te whakamahi i ngā hīnaki, mō ngā momo kai katoa.

Tangaroa-ā-mua

He rā pai ki te tanu kai, mō te hī ika, mō te hī tuna.

Tangaroa-ā-roto

He rā pai mō te hī, mō te tanu kai.

Tangaroa-whakapau

He rā pai ki te hī, ki te ono kai pārekereke.

Tangaroa-ā-kiokio

He rā tino pai mō te patu tuna me ngā mahi hī ika, tāruke, hīnaki. Tōna pai nei mō te whakatō kai.

Ōtāne

He rā pai mō te hī ika, tuna, kōura. Ko tōna pai nei mō te whakatō kai.

Ōrongonui

He rā tino pai tēnei mō te tanu kai, mō te hī ika me te patu tuna.

Mauri

Ehara i te rā pai tēnei. He oho mauri te kai, ka oma.

Mutuwhenua

Ehara i te rā, pō pai tēnei. Kua mate te marama, kua hinapōuri te ao e ai ki ngā kōrero o nehe rā.