Oamaru Harbour

Quiz: How well do you know Oamaru?
Kēmu uiui: He pēhea te kaha o tō mōhio ki Te Oha-a-Maru?

Quiz: How well do you know Oamaru?
Kēmu uiui: He pēhea te kaha o tō mōhio ki Te Oha-a-Maru?

Oamaru offers beautiful stone buildings and a rugged coastline. How much do you know about the North Otago town?