MA19: Ko Aotearoa Tēnei - This is New Zealand

Registration for MA19 - Museums Aotearoa’s National Conference 2019 is now open!

  • When Wed 22 May – Fri 24 May 2019, 8.30am–5.30pm
  • Where
    Te Papa, Wellington
  • Cost $450-$660 (student and day rates also available)

Whakarongo ki te tangi a te Mātuhi, tūi, tūi, tui tuia!

Tuia ki runga, tuia ki raro, tuia ki roto, tuia ki waho, tuia ki te muka tangata i takea mai i 
Te Hono ki Hawaiki e tū ake nei. Tuia ki a Ranginui, tuia ki a Papatūānuku, tuia ki a rāua tamariki, ki te taiao e. Tuia ngā whare taonga, ngā toi ahurewa o te motu ki Te Upoko-o 
Te Ika a Māui. Tuia te hunga mate ki te hunga ora, ko tātou ngā katiaki o ngā taonga i waihotia mai e rātou mā. Ko Aotearoa Tēnei, tihei mauri ora!

The kaupapa for the 2019 Museums Aotearoa Conference draws on the landmark WAI262 Waitangi Tribunal report, Ko Aotearoa Tēnei (This is New Zealand). This whole-of-government review, issued in 2011, recommended wide-ranging reforms to legislation and policies that affected Crown-Māori relations across government departments and agencies, including significant statements on tino rangatiratanga, intellectual property and mātauranga Māori ā iwi, ā hapu. It was also the first Tribunal report to consider what the Treaty relationship between Māori and the Crown might become in the post-Treaty settlement era, and how that relationship might shape and change Aotearoa New Zealand over the next half century.
 

More information and registration on the Museums Aotearoa Conference website