Iwi Ngāti Toa performing a haka at the opening ceremony of Whiti Te Rā!

Matariki Festival theme
Te kaupapa mō Te Taiopenga o Matariki

Matariki Festival theme
Te kaupapa mō Te Taiopenga o Matariki

This 2016 festival theme was Tukua te Kupu kia Rere│Let the Words Flow.

How the Matariki Festival theme is chosen

Each year, a theme for Te Papa’s Matariki Festival is gifted to the museum by our current iwiiwi tribe in residence. 

For 2016, Ngāti Toa Rangatira iwiiwi tribe chose Tukua te Kupu kia Rere│Let the Words Flow. Kōrero pūrākau – the telling of tales from the past and the creation of new stories – is a vital part of Matariki.

Te Waari Carkeek, Ngāti Toa Rangatira kaumātua (elder), explains:

... Expand English text

Ko te kaupapa mō Te Taiopenga o Matariki

I ia tau, ka tukuna e te iwi manaaki i te paepae o Te Papa he whakaaro, he korero, ka whakatakotoria hei kaupapa matua o Te Taiopenga o Matariki ki Te Papa. 

Mō te tau 2016, i whiria ēnei kupu e Ngāti Toa Rangatira, Tukua te Kupu kia Rere│Let the Words Flow. Tōna whakaaro, tukua kia kōrerotia, kia rangona ngā kōrero nunui, ngā pūrākau nui o te iwi.

Hei tā Te Waari Carkeek, kaumātua o Ngāti Toa Rangatira:

‘Hei te wā o te makariri, te wā i a Matariki, ka noho tahi te whānau ki te takuahi,...

Expand Te Reo Māori text