Rukupō Talks Te Hā o Rukupō

You are warmly invited to a series of kōrerokōrero talks about the wharenuiwharenui meeting house Te Hau ki Tūranga and its influential carver, Raharuhi Rukupō. Te Hau ki Tūranga, now at Te Papa, is returning home to Rongowhakaata iwi after 150 years.

***

Ko te pōhiri tēnei ki a tatū mai koutou ki ēnei kauwhau mō Te Hau ki Tūranga, mō Raharuhi Rukupō, te awe kōtuku nāna te pātaka iringa kōrero o Rongowhakaata i whakairo, e tū nei ki Te Papa, ā, e hoki ana ki tōna iwi e 150 tau i muri mai.

  • When | Āhea Fortnightly from September 2018 to March 2019
  • Where | Ki hea Te Hau ki Tūranga, Level 4