Vehicle access: Our vehicle entrance will be reduced to one lane from 25 July until the end of November 2022, due to the construction of a new set of traffic lights outside Te Papa.
Info about vehicle access to Te Papa 25 Jul – Nov 2022

Ringa Toi – Student showcase

Ringa Toi is an annual showcase of artwork by secondary and wharekura wharekurasecondary school run on kaupapa Māori principlesMāori students with a focus on Toi Māori Toi MāoriMāori artMāori.

  • When | Āhea Wed 28 Sep – Sun 9 Oct 2022, 10.00am–6.00pm
  • Where | Ki hea
    Rongomaraeroa | Te Marae, Level 4
  • Cost | Te utu Free event

He toi tupu, he toi ora, he toi i ahu mai i Hawaiki.

Tomokia ki te whare o Toi. Ko te whare nei i parua iho ki te muka rāwhiti, ki te neko, ki te kaitaka, ki te pakipaki – hei mātakitaki mō te ao whānui e.

Work displayed showcases a range of Māori art forms including raranga

  rarangaweavingMāori
, kākahu

  kākahuwearable artMāori
tukutuku

  tukutukuornamental lattice-work panelsMāori
, tāniko tānikofinger weavingMāori, whakairo

  whakairocarvingMāori
, kōwhaiwhai

  kōwhaiwhaipainted rafter panelsMāori
, mahi-tā mahi-tāpaint, print, sprayMāori, uku ukuclayMāori, whakapakoko whakapakokosculptureMāori and mahi-matihiko mahi-matihikodigitalMāori.

Ringa Toi is presented by NZQA – view entries for previous years
Please note: This event is not available to view on Sun 2 Oct.

A selection from 2020