The Te Pahi Medal: Forged in Friendship Te Tohutoa a Te Pahi: Nā te Piringa Tata

This medal is the first official state gift given to a Māori chief by a foreign leader. Yet this national treasure vanished from Aotearoa New Zealand for over 200 years.

Ko te tohutoa tuatahi tēnei a te kāwanatanga ka hoatu ki tētahi rangatira Māori e tētahi amokura nō whenua kē. Heoi, koni atu i te 200 tau ka ngaro atu i Aotearoa.

  • Where Level 4
  • Cost Free entry