Ngāti Toa Events Weekend

Bring the whānau to a weekend of events hosted by Ngāti Toa Rangatira. Join the iwi to mark the end of their exhibition Whiti Te Rā!.

Tōia mai tō whānau ki ngā whakaaturanga mutunga wiki e manaakihia nei e Ngāti Toa Rangatira. Whakaharia ngātahitia me te iwi te katinga o Whiti Te Rā!.