Hīnaki: Contemplation of a Form

Ko te hīnaki, ko ōna ahunga whakairo me ōna tauira manganga, he mahinga toi nui whakaharahara o te ahurea Māori. Ko tōna whakamahinga hei mauhere tuna, ko tōna tikanga mahi, tae atu ki ōna rauemi waihanga, he kōrero i ahu mai i te mātauranga ā-iwi me te taiao.

He tirohanga whānui tēnei whakaaturanga ki tēnei mea te hīnaki. Atu i te whakaatu i ēnei taonga, ka aro anō tēnei whakaaturanga ki ngā pahī e rua a ētahi whare taonga i mua, waihoki ki te hononga a te Māori ki ngā awa whakahirahira e rua me ngā urupare toi hou e pā ana ki te hīnaki.

***

Hīnaki, with their sculptural dimensions and intricate designs, are a distinctive Māori art form of great cultural significance. In their function as eel traps, their form, and their materials, they express mātauranga ā-iwi of te taiao.

This exhibition provides a broad experience of hīnaki. As well as displaying these taonga, it focuses on two early museum expeditions, Māori relationships with two significant awa, and contemporary artworks related or responding to hīnaki.

When | Āhea

10 Jun 2023 – 19 May 2024

Where | Ki hea

Toi Art, Level 5

Cost | Te utu

Free entry

Accessibility | E wātea ana ki
  • Wheelchair accessible

  • Soft lighting

  • Gallery soundtrack with voice, percussion, synthesiser, and harp

  • Two low plinths without barriers

  • Two videos with subtitles in English and te reo Māori, headsets, and seating

  • Large print labels available in English and te reo Māori

  • Audio guide with transcripts

Find out more about accessibility at Te Papa

He pūkenga, he tohu

He tikanga whai pūkenga te waihanga hīnaki. Ka mounutia, ā, ka tauria ki ngā riponga awa, ka pōria rānei ki ngā takere awa. Nā te mea e huri kōaro kē ana te waha o te hīnaki, ka rere ana te tuna ki roto, korekore ana e āhei te puta ki waho.

He matatini te whatunga mai o te hīnaki i ngā rau kaha pēnei i te tā o te mangemange, i te aka o te kiekie, i te aka tororaro, i te peka mānuka me te muka i ētahi wā anō. Ko ngā ingoa ka hāngai ki tōna hanganga, ki tōna āhuahanga, ki tōna whakamahinga rānei, pēnei i te hīnaki waharua (e rua ngā waha) me te hīnaki tukutuku rānei.

He tohu te hīnaki o te ao Māori tūturu, he whakatinanatanga hoki o ngā uara me ngā tikanga pēnei i te mahinga kai me te manaaki. E ai ki te kōrero, nā te tipua, nā Māui-Tikitiki-a-Taranga i hanga te hīnaki e kīia nei ko te ‘akura’. Ko te kupu tēnei mō te waha kōaro o te hīnaki.

Get our newsletter

Stay in the loop about our wide range of events and exhibitions.

REGISTER

Follow us

Follow our social media channels for a glimpse behind the scenes at Te Papa.

Join Friends of Te Papa

Friends enjoy benefits and discounts including invitations to previews and private viewings.

JOIN

Donate

Find out how you can support Te Papa through a donation or bequest by becoming a patron.

DONATE