Faka-Tokelau: Living with ChangeFaka-Tokelau: Nonofo ma nā Hūiga

Explore Tokelau’s unique way of life, faka-Tokelau, through the lenses of two New Zealand photographers. Glenn Jowitt visited in 1981, Andrew Matautia 36 years later, in 2017.

The 15 photographs on display reveal how change is constant on Tokelau’s fragile atolls. But faka-Tokelau is resilient, and locals tackle every challenge collectively, with inspiring ingenuity.

***

Vākilikili te olaga fakapatino o Tokelau, faka-Tokelau, i nā tioata o ni tino puke ata e tokalua mai Niu Hila. Glenn Jowitt na ahiahi i te tauhaga 1981, Andrew Matautia i te 36 tauhaga mulimuli mai, i te 2017.

Ko nā gāluega tuku fakatahi a ki lāua e fakaali mai ai te tūlaga o nā hūiga e tūmau pea i luga o nā motu fakaeteetegatā o Tokelau. Kae ko te faka-Tokelau e lotomālohi pea, ma ko nā tagatāfenua e puke lima fakatahi ki nā lukitau uma, ma te māfaufau totoka lelei ma te fakamatagia.

Ko nā ata e 15 e fakaaliali atu e taku mai ai te tūlaga o nā hūiga e tūmau pea i luga o nā motu fakaeteetegatāo Tokelau.

***

Tirohia te āhua motuhake o te noho māiatanga o te iwi Tokerau mā ēnei karu nō ngā kaiwhakaahua tokorua o Aotearoa. Nō te tau 1981 ka toroa mai e Glenn Jowitt, i te tau 2017, e 36 tau i muri mai ka whai mai a Andrew Matautia.

Ko tā ngā whakaahua e 15 ka kitea nei he whakaatu i te taimau taihukihukitanga o ngā motu iti ngoikore o Tokerau. Ko te whaka-tokerautanga ko te ngākau hiringa ko te manawa kaha tonu o te hau kāinga.


When | Āhea

15 Feb – 2 Nov 2020

Where | Ki hea

Level 5, Toi Art

Cost | Te utu

Free

Ages | TE REANGA

All ages

Allow | ME WHAKARITE

10 minutes

Get our newsletter

Stay in the loop about our wide range of events and exhibitions.

REGISTER

Follow us

Follow our social media channels for a glimpse behind the scenes at Te Papa.

Join Friends of Te Papa

Friends enjoy benefits and discounts including invitiations to previews and private viewings.

JOIN

Donate

Find out how you can support Te Papa through a donation or bequest by becoming a patron.

DONATE