Please note: we will be closing early on Friday 24 (4:30pm) and Saturday 25 June (5pm).

Come celebrate Matariki with us! View our Mānawatia a Matariki programme

Songs that celebrate Matariki Ētahi waiata whakanui i a Matariki

Enjoy these three waiata waiatasongsMāori | noun that celebrate Matariki and learn a little about the background and meaning of each song.

Kia ngahau ki ēnei waiata e toru e whakanui ana i a Matariki, ā, ka ako ki tētahi wāhi iti mō te tikanga o ia waiata.