Vehicle access: Our vehicle entrance will be reduced to one lane from 25 July until the end of November 2022, due to the construction of a new set of traffic lights outside Te Papa.
Info about vehicle access to Te Papa 25 Jul – Nov 2022

Songs that celebrate Matariki Ētahi waiata whakanui i a Matariki

Enjoy these three waiata waiatasongsMāori | noun that celebrate Matariki and learn a little about the background and meaning of each song.

Kia ngahau ki ēnei waiata e toru e whakanui ana i a Matariki, ā, ka ako ki tētahi wāhi iti mō te tikanga o ia waiata.