He rauemi kaiako: Te waihanga i te apōpō, rū ana, takatū ana

Mā te tūkanga o te whakaaro hoahoa a Stanford, ka taea ngā ākonga kia hanga putanga hei āwhina i ngā uauatanga mō te hāpori kua pā atu ki a rātou i muri tata mai i te rū whenua – ā-tāngata nei, ā-hanganga nei.

Education type

Education resource

Suitable for

Ngā ākonga Tau 7–13 (Ngā Taumata Marau 1–4)

Tīkina ake te raumi kaiko o Te waihanga i te apōpō, rū ana, takatū ana (1.15 MB)

Mā te rauemi nei ngā nuka kia:

  • Tūhuratia ngā rū whenua o te ao whānui o-muri me ngā pā kinotanga ki ngā tāngata, ki ngā hanganga hoki

  • Arohaina ngā morehu o aua rū whenua, ā, kia mārama atu taua ao kia whai oranga mō te apōpō

  • Whakatakangia whakaaro hei rongoā mo ēnei take matua

  • Waihangatia, whakatauiratia, whakamātauhia hoki ētahi otinga

  • Whakaaturia aua otinga ki te hāpori, ā, ka whakamārama te tukanga i whai atu.