How to care for textiles and kākahu (Māori cloaks) Tiakitanga o te Kahu Āku

Learn how to preserve fabric and other textiles.

Caring for textiles

Prolong the life of your treasured textiles and clothing by storing and treating them appropriately. This resource guide, from National Services Te Paerangi, shows you how.

For advice on caring for dresses visit The Australian Dress Register. 

Handling

Textiles are...

Expand English text

 

Te tiaki pueru

Kia mau roa ai ngā taonga pueru, me tika te whakamaru, me āta tiaki hoki. Toro mai ki tēnei rauemi tohutohu a National Services Te Paerangi mō ngā whakamārama.

Kei konei anō, The Australian Dress Register ētahi tohutohu mō āta tiaki i ngā kākahu.

Te whāwhā pueru

Ka raru ngā pueru...

Expand te reo Māori text