Vehicle access: Our vehicle entrance will be reduced to one lane from 25 July until the end of November 2022, due to the construction of a new set of traffic lights outside Te Papa.
Info about vehicle access to Te Papa 25 Jul – Nov 2022

Volunteer for nature Ngā ringa-tūao mō te taiao

Get hands-on in nature in Aotearoa New Zealand and help make a difference in your community.

***

E tū hei ringa-tūao mō te taiao, hei tautoko anō i tō hapori.

Collaborate with your community and act for nature. Check out these Aotearoa New Zealand organisations to find the right volunteering match for you.

Please note the volunteer opportunities listed are not managed by Te Papa.

... Expand English text

Me mahi ngātahi ki tō hapori ki te whakatutuki i ngā mahi mō te taiao. Toroa ēnei rōpū tūao kei te motu whānui e kite ai koe i te rōpū tōtika mōu.

Me mōhio hoki koe, kāore ēnei mahi tūao e whakahaerehia ana e Te Papa.

...Expand te reo Māori text