Mātakina: Te Tiriti – He tirohanga nā te iwiWatch: Te Tiriti – An iwi perspective

Ka kōrero a Rongowhakaata iwi mō te hainatanga tuatahitanga i te Tiriti o Waitangi, ko te tuhinga taketake o Aotearoa, i Te Tairāwhiti, i tō rātou rohe, i Manutūkē.

Rongowhakaata iwi tells how the Treaty of Waitangi, New Zealand’s founding document, was first signed on the East Coast in their rohe at Manutūkē.

Waitangi Day: 6th of February or 5th of May?

As the nation acknowledges Waitangi Day, Rongowhakaata would like to offer some insight into their own iwi history around Te Tiriti o Waitangi.

Treaty of Waitangi: A Rongowhakaata Story

Learn about the tīpuna who were instrumental in the environmental, artistic, and economic prosperity of Rongowhakaata in Tūranganui-a-Kiwa, and explore the Treaty settlement process and contemporary issues that the iwi face today.