How to use the Maramataka | Māori lunar calendar Me pēwhea te whakamahi i te Maramataka

Print a Maramataka

  MaramatakaMāori lunar calendarMāori | Noun
dial, explore its energy levels, and use it to plan activities with your whānau

  whānaufamilyMāori | Noun
.

***

Tāia tētahi Maramataka matarā, tūhuratia ngā pae pūngao, whakamahia hoki hei whakariterite i ngā mahi mā tō whānau.

An illustration of the Maramataka dials. One contains the phases of the moon and the other the dates of the month

Caption

The Maramataka dial | te Maramataka matarā. Image courtesy of The Spinoff

How the Maramataka dial works

What is the Maramataka?

Download, print, and cut out the Maramataka dial. 

Maramataka dial (1.4 MB)

Pin the small...

Expand English text

Te mahi a te Maramataka matarā

He aha te Maramataka?

Tikina ake, tāia, tapahia atu te Maramataka matarā kei raro iho.

Tīkina mai te Maramataka matarā (1.4 MB)

Pinea te matarā porotiti iti ki waenga i te Maramataka (ko te porotiti nui).

Whakahāngaitia tēnei rā ki te mata o te Marama (mēnā kei te taihauāuru koe e noho ana, whakaritea te matarā ki te rā i mua mai). E whakaatu mai ana tēnei ki a koe i te ingoa o te mata.

Whakahāngai anōtia tō matarā i ia huringa o te marama hou. Mēnā kei te taihauāuru koe e noho ana, whakaritea te...

Expand te reo Māori text