Te Tiriti o WaitangiThe Treaty of Waitangi

It is celebrated and argued over. It contains contradictions, and yet it offers clarity. It has a rocky past, but it is providing New Zealanders with new ways forward. It is the Treaty of Waitangi – this nation’s founding agreement.

***

Kei te whakanuia kei te tautohetia. Ōna tika, ōna hē, heoi kei te tuku whakamārama. Hē uaua ōna wā ki muri, engari, he tohu ‘hīkoi whakamua’ mō Aotearoa. Kō te Tiriti ō Waitangi te tuhinga matua mō tēnei whenua.

In partnership with